Samtaleterapi

Psykolog Lone Felby

Jeg tilbyderSom psykolog hjælper jeg mennesker, der slås med   problemer og  psykologiske forhindringer i livet. Mennesker, der oplever, at livet er gået i stå, kører i ring eller føles som en lang kamp. Mennesker, der oplever sig overvældede, fastlåste, triste eller energiforladte.


Jeg tilbyder samtaleterapi i forhold til en lang række psykologiske problemstillinger:

 • akut krise og livskriser
 • angst/panik/nervøsitet
 • depression
 • lavt selvværd og manglende gennemslagskraft
 • stress
 • mistrivsel på arbejdet
 • sociale vanskeligheder
 • ensomhed
 • sorg efter betydelige tab
 • samlivsproblemer eller problemer med familien eller venner
 • kroniske smerter eller sygdom
 • selvudvikling


Min primære tilgang til samtaleterapi er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er  en af de nyere metoder inden for kognitiv adfærdsterapi.  ACT er en veldokumenteret og videnskabelig velfunderet metode, der har vist sig effektiv i forhold til at styrke mennesker i at overvinde en lang række psykologiske forhindringer, opnå større nærvær  og leve et mere  værdibaseret liv.

Fokus i samtalerne er at skabe indsigt  i samspillet mellem tanker, følelser, kroplige fornemmelser og handlinger - hvordan det at forholde sig anderledes og give plads til  tanker og følelser kan løsne op og hjælpe os  med at håndtere  vores problemer.

Ofte når vi står overfor et problem i livet, rettes opmærksomheden mod at få styr på tanker og følelser eller mod at undgå disse. Det bliver denne indre kamp, der kommer til at styre og fastlåse os. Jeg hjælper mennesker med at kunne give slip på kampen og i stedet rette opmærksomheden mod at  handle  i  overensstemmelse med  egne  værdier og og skabe en  retning mod et mere personligt meningsfuldt og vitalt liv.


Et samtaleforløb kan være af kortere eller længere varighed, afhængig af den problematik, der arbejdes med. Ofte vil et kortere forløb på 5-8 samtaler være passende.

     


Psykolog Lone Felby   tlf.: 40 42 62 72   mail: lonefelby@gmail.com     

CVR: 35280200