Lavt selvværd, angst og depression

 

Lavt selvværd, angst og depression

Når vi rammes af angst eller overvældende tristhed kan det være svært at få øje på de muligheder for forandring, der er tilstede og det kan være svært at handle i forhold til disse. En manglende tro på en selv og ens eget værd kan blive selvforstærkende, idet det bremser os i at udfolde vores potentiale og ofte styrer os mod oplevelser, der bekræfter os i, at vi ikke er noget værd. Der skabes uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre - onde cirkler - der opsluger og begrænser os. Vi optages måske af tanker om fortidens oplevelser eller fremtidens bekymringer og har svært ved at leve livet her og nu.

 

I samtaleterapien arbejdes der med at få øje på egne ressourcer og få brudt med de onde cirkler. Vi arbejder med selvaccept og hvordan ubehagelige, kritiserende eller triste tanker kan håndteres og overkommes. Vi kigger på helt konkrete handlemuligheder og på hvilke skridt, der kan tages i retning af større overskud i hverdagen og øget selvværd. Udgangspunktet er altid at finde den vej videre, der virker for dig.

Psykolog Lone Felby tlf.: 40 42 62 72 mail: lonefelby@gmail.com

CVR: 35280200